Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:

Irena Stankiewicz – Prezes
Bożena Teresa Grabowska– Skarbnik
Elżbieta Kosińska – Członek
Adam Jarosław Stecz – Członek

Komisja Rewizyjna:

Ewa Barbara Stupkiewicz – Przewodnicząca
Antonina Teresa Pawluczuk– Członek
Alicja Iwanowicz– Członek

Stan z KRS 13.11.2018r.