Sprawozdania finansowe

za rok 2017

Bilans (plik do pobrania)
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (plik do pobrania)
Sprawozdanie merytoryczne (plik do pobrania)
Rachunek zysków i strat (plik do pobrania)
Informacje dodatkowe (plik do pobrania)
Udział Stowarzyszenia "Otwarty Dom" w ogólnopolskiej zbiórce żywności w 2017r. (plik do pobrania)

za rok 2016

Bilans (plik do pobrania)
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (plik do pobrania)
Sprawozdanie merytoryczne (plik do pobrania)
Rachunek zysków i strat (plik do pobrania)
Dodatkowe informacje (plik do pobrania)