Statut

8 maja 2013 r. Stowarzyszenie „Otwarty Dom” uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Jest zarejestrowane w KRS pod numerem 0000198075. Pozwala to ubiegać się o darowiznę w postaci przekazania 1% od podatku na cele statutowe Stowarzyszenia. Zgodnie z wymogami Ministerstwa co roku sporządzane są sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowe. (plik do pobrania)

STATUT.1

STATUT.2

STATUT.3

STATUT.4

STATUT.5

STATUT.6