Przekaż 1% swojego podatku na Stowarzyszenie "Otwarty Dom" Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie działań podejmowanych przez Stowarzyszenie "Otwarty Dom" Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie poprzez przekazanie 1% swojego podatku. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i może realizować swoje cele statutowe jedynie dzięki wsparciu Dobroczyńców. Przekazanie 1% podatku możliwe jest poprzez wskazanie Stowarzyszenia w rozliczeniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego, wpisując nr KRS 0000198075. Zapewniamy, iż środki te zostaną przeznaczone na ważne i szczytne cele. Z góry dziękujemy za ofiarność i przejawiającą się w ten sposób troskę o dobro polskich dzieci na Litwie i na Podlasiu.

Z wyrazami szacunku Prezes Irena Stankiewicz oraz członkowie Stowarzyszenia "Otwarty Dom"

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Przekaż 1%