Stowarzyszenie „Otwarty Dom”

Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie

Stowarzyszenie Otwarty Dom, pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie

Wilno, Ostra Brama, kaplica

Pomoc dzieciom z polskich Domów Dziecka na Litwie: zapraszanie dzieci na Święta i wakacje, zbiórki żywności... Działania na rzecz ubogich rodzin z Podlasia.

OPP 1%