Aktualności

22.04.2019r. Uroczysta msza św. w Katedrze NMP w Białymstoku

Dnia 22 kwietnia 2019 roku została odprawiona uroczysta msza św. w Katedrze NMP w Białymstoku, celebrowana przez ks. abp. Tadeusza Wojdo w intencji Stowarzyszenia „Otwarty Dom” Pomoc Polskim dzieciom na Wschodzie oraz dzieci z Litwy i rodzin zapraszających i darczyńców. Homilię wygłosił ks. Adam Miastkowski - duszpasterz akademicki.

Treść modlitwy wiernych podczas mszy św. w Katedrze NMP w Białymstoku w poniedziałek wielkanocny z udziałem dzieci z Litwy goszczących w rodzinach:

1. Za Święty, Powszechny i Apostolski Kościół, prześladowany na świecie, aby umocniony Tajemnicą Zmartwychwstania zachował tożsamość ukierunkowaną przez Boga Wszechmogącego; Ciebie prosimy…

2. Za Ojca Świętego Franciszka, za obecnego wśród nas Arcybiskupa Tadeusza, za biskupów i kapłanów, aby głoszone przez nich Słowo Boże przynosiło obfite plony i skłaniało zatwardziałe serca do nawrócenia; Ciebie prosimy…

3. Za doświadczonych przeciwnościami losu, samotnych i bezdomnych; za dzieci z Litwy spędzające Święta w polskich rodzinach, aby na co dzień doznawały miłości i serdeczności ludzkiej oraz szczególnej opieki Matki Bożej; Ciebie prosimy ...

4. Za ludzi dobrej woli niosących pomoc bliźnim, za wolontariuszy i darczyńców Stowarzyszenia "Otwarty Dom", aby otrzymali nagrodę życia wiecznego; Ciebie prosimy…

5. Za nas samych, byśmy - wzmocnieni łaską Zmartwychwstałego Pana – podnosili się z naszych upadków i odważnie głosili Dobrą Nowinę; Ciebie prosimy ...

Miłym akcentem było wręczenie kwiatów i chlebka wileńskiego księżom celebrującym Eucharystię oraz wspólne zdjęcie gości.


18.04.2019r. Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne.

Życzenia wielkanocne.


3.04.2019r. Nawiązanie współpracy z nowymi placówkami na Litwie

Stowarzyszenie „Otwarty Dom” od 2019 roku nawiązało współpracę z "Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego" w Giejsiszkach  oraz z Centrum Kryzysowym Rodziny i Dziecka w Kowalczukach. Na nasze zaproszenie będziemy gościć, między innymi wychowanków z tych obu domów. Pani dyrektor z placówki wychowawczej w Giejsiszkach przesłała piękne podziękowanie.

Podziękowanie.


31.03.2019r. Przyznanie nagrody im. Jana Rodowicza "Anody"

Za całokształt dokonań i godną naśladowania postawę życiową została wręczona nagroda im. Jana Rodowicza "Anody" Pani Irenie Stankiewicz - Prezes Stowarzyszenia „Otwarty Dom” Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie, mającej swą siedzibę w Białymstoku.

Podziękowanie.

Zapraszamy również do odwiedzenia galerii ze zdjęciami na naszej stronie internetowej.


31.03.2019r. Nominacja do nagrody im. Jana Rodowicza "ANODY

Mamy przyjemność poinformować Państwa o uroczystej gali, która odbędzie się dnia 31 marca 2019 roku o godz. 13.00 w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, gdzie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu do nagrody im. Jana Rodowicza "ANODY" w kilku kategoriach, m.in.: w kategorii: „Całokształt dokonań oraz godna naśladowania postawa życiowa” zostało nominowanych 5 osób, w tym nasza koleżanka Pani Irena Stankiewicz - prezes Stowarzyszenia „Otwarty Dom”.

Nominowani do nagrody.

Irena Stankiewicz – emerytowana polonistka z Białegostoku. 24 lata temu założyła Stowarzyszenie „Otwarty Dom” – Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie, które organizuje przyjazdy polskich dzieci z obwodu wileńskiego do Polski, wspiera domy dziecka i ubogie rodziny Rodaków na Litwie, urządza zbiórki żywności, środków czystości, zabawek, odzieży, wspiera swoją działalnością hospicja oraz noclegownie. Prowadzona przez Stowarzyszenie akcja zapraszania dzieci na święta rozprzestrzeniła się na cały kraj; rodziny pomagają dzieciom także na późniejszych etapach życia. Dzięki staraniom i determinacji pani Ireny dzieci mogą wreszcie doświadczyć ciepła rodzinnego, wiele z nich otrzymuje szansę na lepsze jutro, niektóre z nich rozpoczynają studia w Polsce.

Patronem honorowym imprezy jest prezydent RP Pan Andrzej Duda. Uroczystość była transmitowana przez I program telewizji polskiej TVP1.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej z informacją o VIII edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody".


Akcja "WIELKANOC 2019"

Stowarzyszenie „Otwarty Dom” po raz kolejny (już od 20 lat) zaprasza dzieci polskiego pochodzenia z Litwy do rodzin w Polsce. Gościć będziemy na Podlasiu i w Polsce centralnej w okresie Świąt Wielkanocy od 17 do 24 kwietnia 2019r. Przyjadą wychowankowie domu dziecka w Podbrodziu, Gejsiszkach i Kowalczukach a także z ubogich rodzin z Bujwidz. Przybędzie 30-osobowa grupa naszych Rodaków, żeby pogłębić swoją wiarę, rozsmakować się w pięknej mowie ojczystej, poczuć dumę i świadomość narodową, wzmocnić poczucie polskości. Rodziny przyjmują dzieci z otwartym sercem, otaczają miłością, zapoznają z tradycją chrześcijańską. Niewątpliwym wydarzeniem będzie udział gości, rodzin zapraszających, darczyńców i członków Stowarzyszenia „Otwarty Dom” we mszy św. w Katedrze Najświętszej Maryi Panny w poniedziałek wielkanocny o godz. 11.00 Dzieci odjeżdżają w środę 24 kwietnia 2019r. o godz. 8.00 sprzed siedziby SOD, przy ul. Hallera 8.

W załączeniu druki zobowiązań do wypełnienia:

1. Zobowiązanie - imienne,
2. Zobowiązanie - notariusz,