Nagroda im. Jana Rodowicza "Anody"

Dnia 31 marca 2019r. delegacja Stowarzyszenia „Otwarty Dom” Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie wzięła udział w uroczystej gali w Muzeum Powstania Warszawskiego z tytułu przyznania nagrody im. Jana Rodowicza "Anody". Prezes Stowarzyszenia Pani Irena Stankiewicz - otrzymała nominację w kategorii: "Całokształt dokonań oraz godna naśladowania postawa życiowa". W uroczystości również wzięli udział członkowie Kapituły z Przewodniczącym Janem Rodowiczem oraz jeszcze żyjącymi uczestnikami Powstania Warszawskiego. Po uroczystości zostaliśmy zaproszeni na obiad do Zielonki przez członka Stowarzyszenia panią Elżbietę Szlendak.